โครงการยุติความรุนแรง

ภาพกิจกรรม

2017-01-23-03-17-42เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสหชัย สุปันตี อัยการจังหวัดผู้ช่วย และบุคลากรในสำนักงาน ได้เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง        
2016-12-29-02-50-20เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสราวุธ ปิตุเตชะ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และบุคลากรในสำนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลอง เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มพระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง        
2016-11-28-08-03-38นายสราวุธ ปิตุเตชะ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และบุคลากรในสำนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง            
2016-11-28-07-55-45นายสหชัย สุปันตี อัยการจังหวัดผู้ช่วย และบุคลากรในสำนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง            
2016-11-28-07-52-01เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสราวุธ ปิตุเตชะ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และบุคลากรในสำนักงานได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง            
ป้าย5ส

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนัก งานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
๑๔๕ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๒๔๔๗ E-mail : ray-ju@ago.go.th